Πλατφόρμα Υποστήριξης epaithros (B2B & B2C)

Η τεχνολογική πλατφόρμα υποστηρίζει λειτουργίες σε πολλαπλά επίπεδα (Β2Β & Β2C), με στόχο την εξυπηρέτηση και αλληλεπίδραση των μελών και συνεργατών του Δικτύου, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ισχυρή παρουσία τους στο διεθνή ανταγωνισμό καθώς και την ικανοποίηση της επιθυμίας και προσδοκίας των επισκεπτών μέσα από δέσμες ξεχωριστών δραστηριοτήτων και αξέχαστων εμπειριών.