Το Δίκτυο (B2B)

epaithros

Τι είναι

το Δίκτυο

epaithros

Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros, είναι ένας καινοτόμος συνεργατικός σχηματισμός, που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη του, με σύγχρονους τρόπους και μεθόδους, ώστε να βελτιώσουν και την απόδοση και την επίδοσή τους.

Το epaithros αποτελεί την πρώτη ομπρέλα δικτύωσης τουρισμού υπαίθρου στην Ελλάδα που αναπτύσσει, ενισχύει και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και εξέλιξη των μελών, βλέπει και προετοιμάζει το μέλλον.

Το Όραμα του

epaithros

φορέας δικτύωσης και υποστήριξης του τουρισμού της Ελληνικής Υπαίθρου με γνώμονα την Πρόοδο και την Αειφορία.

Τι επιδιώκει το

epaithros

  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης του τουρισμού
  • Την αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος κάθε τόπου
  • Την αναβάθμιση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Την υποστήριξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων μελών του
  • Την διαχείριση του τουρισμού υπαίθρου στην Ελλάδα

Τι προσφέρει

το

epaithros