Συμμετοχή του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου epaithros στο Εργαστήριο “Match&Develop a startup 5.0 Heraklion”

Innovation crete

Συμμετοχή του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου epaithros στο Εργαστήριο “Match&Develop a startup 5.0 Heraklion”

Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Μαρτίου, Ηράκλειο Κρήτης


Την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 18:30 το epaithros θα συμμετέχει στο 6ο από τα εννέα Workshops, στο πλαίσιο του  διήμερου συνεδρίου Innovation Grete 5.0 στην αίθουσα Καρούζου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, σχετικά με την καινοτομία στον τουρισμό στην Κρήτη. Πιο ειδικά:

Δύο μεγάλες διοργανώσεις για την Καινοτομία, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η πρώτη αφορά στο Διήμερο Συνέδριο για την Καινοτομία με τίτλο Innovation Crete 5.0: «H Καινοτομία στην Κρήτη σήμερα και οι φορείς που τη στηρίζουν» που διοργανώνεται για 5η φορά φέτος, στις 28 & 29 Μαρτίου στις 17:00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη. 


Το Συνέδριο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης για τις πρωτοβουλίες καινοτομίας της Κρήτης και περιλαμβάνει 11 πάνελ, 9 workshops και 96 ομιλητές, εκ των οποίων 37 κεντρικοί φορείς και Funds. Η θεματολογία του αφορά στη χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια και τους φορείς χρηματοδότησης, τα funds του Innovation window, τις δομές υποστήριξης καινοτομίας στα πρώιμα στάδια,  τον κόμβο καινοτομίας της Κρήτης και τη συμβολή του στο περιφερειακό οικοσύστημα, τη δράση διεθνών εταιρειών στο οικοσύστημα της Κρήτης, τους θεσμικούς φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την Καινοτομία στην αγροδιατροφή, τις ευκαιρίες ανάπτυξης για Ερευνητικές Ομάδες και Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Υγεία, τα European digital innovation hubs και τη θέση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων.


Παράλληλα με το συνέδριο, στην αίθουσα Καρούζου του ΕΒΕΗ, θα διεξαχθούν 9 Workshops σχετικά με την αναζήτηση κεφαλαίων, την πνευματική ιδιοκτησία, το smartHEALTH: Καινοτόμες υπηρεσίες Ψηφιακής Υγείας, την επικοινωνία με επαγγελματίες του Web για επιτυχημένες ψηφιακές δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των Policy Workshops, την καινοτομία στην κυκλική οικονομία, την καινοτομία στον τουρισμό, τις στρατηγικές εμπορευματοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Κρήτη.


Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, η συντονίστρια του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου epaithros Δρ Χρύσα Παγκάλου, θα παρουσιάσει τον καινοτόμο συνεργατικό σχηματισμό στον κλάδο του τουρισμού υπαίθρου, την προσπάθεια για αναβάθμιση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του καθώς και την υποστήριξη που προσφέρει στα μέλη του, κυρίως μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας που διαθέτει. Είναι η πρώτη ομπρέλα δικτύωσης τουρισμού της ελληνικής υπαίθρου, που αναπτύσσει, ενισχύει και εμπλουτίζει τo τουριστικό προϊόν.  


Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ
Για τη συμμετοχή σας γραφτείτε εδώ


Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «e-παιθρος», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ1CL-0056042).