Εξωστρέφεια & Προβολή

Το Δίκτυο επιδιώκει  την προβολή περιοχών, τόπων, φορέων, οργανισμών, συλλόγων, δικτύων, ενώσεων, επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων, δράσεων, πρωτοβουλιών κ.α., με σκοπό την εξωστρέφεια, ανάδειξη και αξιοποίηση  του τοπικού κεφαλαίου που αφορά, τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές της υπαίθρου.

Παράλληλα θέλει να προωθήσει και να προβάλει μία ενιαία  εικόνα των μελών, μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εργαστήρια (living labs), αποστολές κ.α.