Ψυχαγωγία

Το μέλλον είναι κάτι από το παρελθόν.Ανδρέας Αεράκης
Σίσαρχα 740 51, Ανώγεια
Τύπος: Εικαστικός χώρος/Χώρος τέχνης, Μουσικό καφενείο