Επιχειρηματική Υποστήριξη

Το Δίκτυο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη, κυρίως στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης και συνεργασίας και στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, εξελίξεων και ευκαιριών.